bạn út giỏi làm thơ thất ngôn tứ tuyệt ghê, tớ cũng xin góp 1 bài, có gì sửa hộ với nhá:

Ngọa hổ lặng lẽ đứng ôm eo
Một chiếc áo cộc bé tẻo teo
Sóng biếc ngập đầu em nhẩy né
Chó già trước ngõ khẽ đợp mèo.
ngoaho